Heksadekan (C16H34) — Alkanlar sinfindən doymuş karbohidrogen.

Heksadekan
Molekulyar modelin şəkli
Ümumi
Kimyəvi formulu C16H34
Molyar kütlə 226.44 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq 0,7734 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi 18,15 °S
Qaynama nöqtəsi 286,79 °S
Təsnifatı
CAS-da qeyd. nöm. 544-76-3
PubChem
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
ChEBI 45296
ChemSpider