Heksen – alkenlərə aid olan C6H12 tərkibli üzvi birləşmələrin ümumi adıdır.

Heksen
1-Hexene-3D-balls.png
Ümumi
Kimyəvi formulu C6H12
Molyar kütlə 86,18 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq 0,660 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi −157,270 C- dən (2,3-dimetilbuten-1) −74,280 C-yə (2,3-dimetilbuten-2) °S
Qaynama nöqtəsi – 41,2470 C (3,3-dimetilbuten-1) – 73,2050 C (2,3-dimetilbuten -2) arasında °S
Təsnifatı
CAS-da qeyd. nöm. 25264-93-1

QuruluşuRedaktə

Heksenlərə karbohidrogenlərin 17 izomeri, o cümlədən, sis- və trans izomerlər aiddir.

 1. heksen-1 CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3
 2. sis-heksen-2 CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3
 3. trans-heksen-2 CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3
 4. sis-heksen-3 CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3
 5. trans-heksen-3 CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3
 6. 2-metilpenten-1 CH2=C(CH3)-CH2-CH2-CH3
 7. 3-metilpenten-1 CH2=CH-CH(CH3)-CH2-CH3
 8. 4-metilpenten-1 CH2=CH-CH2-CH(CH3)-CH3
 9. 2-metilpenten-2 CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3
 10. sis-3-metilpenten-2 CH3-CH=C(CH3)-CH2-CH3
 11. trans-3-metilpenten-2 CH3-CH=C(CH3)-CH2-CH3
 12. sis-4-metilpenten-2 CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH3
 13. trans-4-metilpenten-2 CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH3
 14. 2-etilbuten-1 CH2=C(C2H5)-CH2-CH3
 15. 2,3-dimetilbuten-1 CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CH3
 16. 3,3-dimetilbuten-1 CH2=CH-C(CH3)2-CH3
 17. 2,3-dimetilbuten-2 CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3

Fiziki-kimyəvi xassələriRedaktə

Normal şəraitdə heksenlər rəngsiz mayedirlər, suda həll olmurlar, üzvi həlledicilərdə isə yaxşı həll olurlar. Heksenlər alkenlərin bütün kimyəvi xassələrini daşıyırlar.

Alınması və tətbiqiRedaktə

Heksen-1-i α-olefinlərlə qarışıq halda etilenin oliqomerləşməsindən, parafinlərin termiki krekinqindən, izoheksenləri isə propilenin dimerləşməsindən alırlar. Heksenlər motor yanacaqlarının yüksək oktanlı komponentlərinin tərkibinə daxildirlər. Izoprenin, yuxarı yağ spirtlərinin və s. alınması üçün istifadə olunurlar.

MənbəRedaktə

 • Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1 (Абл-Дар). — 623 с.

İstinadlarRedaktə