Hermiona (Yunanca: dünyəvi) — Troyalı HelenMenalayın qızıdır. Anası Helen, müxtəlif rəvayətlərə görə Zevsin ölümlü bir qadından olan yeganə qızıdır. Və Troyadan qaçması üçün ZevsAfroditaya borclu olduğu deyilir. İliadanın və dövrü şeirlərin əsas qəhrəmanlarından biridir.

Orestin Hermiona ilə tanışlığı

Anası Helen Tindareyin həyat yoldaşı Ledanın doğduğu bir yumurtadan (qızıl bir qaranquş yumurtası) çıxdı və qısa müddətdə gözəlliyi ilə hər kəsə məlum oldu.

Daha sonra Klitemnestranın oğlu Orestlə evlənir. Orest Troyada döyüşən Mikena kralı Aqamemnon və Klitemnestranın oğludur. Anası sevgilisi ilə bir olub Troya müharibəsindən qayıdarkən atasını öldürdükdə, anasından və sevgilisindən qaçaraq Afinaya sığınır. 8 ildən sonra qayıdıb anasını və sevgilisini öldürür. Daha sonra peşman olub Spartaya gedir və Hermiona ilə evlənir.