Heyvan mənşəli toksinlər

Heyvan mənşəli toksinlər — Heyvan mənşəli toksinlər 2 sinifdə cəmləşdirilir:

1.Venom təsirli birləşmələr

2.Passiv olaraq yayılanlar

Venomlar mürəkkəb formalı kimyəvi birləşmələr olub, ən toksik təsirli birləşmələrdir.Venomların əksəriyyəti proteinlər şəklindədirlər.Daha çox tanınmış venom tetrodotoksin ,aminoperhidrokinazolin birləşməsidir.Bu maddənin çox az bir dozası güclü toksik təsirə malikdir. Məs:Belə toksik tərkibli balığın qəbul edilməsi sinir sistemi ilə əlaqəli pozuntular əmələ gətirir.

Ümumiyyətlə venomlar əksər heyvanlarda ,məs;ilanlarda,əqrəblərdə ,böcəklərdə və digər heyvanlarda geniş yayılıb.Məs;ABŞ da 2500 növ ilan növü müəyyənləşdirilmişdir ki ,bunlardan da 200 növün insanlar üçün təlhükəli olması aşkarlanmışdır. Əsas zəhərli ilan lara misal olaraq Elipadae(kobrakimilər), Hydrophidae(dəniz ilanları) ,Viparidae kimi ilan növlərini göstərmək olar .

Böcək vaenomları isə çox az olduqlarından onlar daha çox allergik reaksiyalarla özünü göstərirlər.

İstinadlarRedaktə