Hicrət — ərəb sözü olub başqa yerə getmək, köçmək mənasını ifadə edir. Məhəmməd peyğəmbərin və onun tərəfdarlarının 622-ci ilin sentyabrında Məkkədən Mədinəyə köçməsi kimi tarixdə qalmışdır. Xəlifə Ömərin dövründə (634-644) Hicrət ili (622) müsəlman təqviminin başlanğıcı elan edildi.

Hicri təqvimi redaktə

  Əsas məqalə: Hicri təqvimi

Hicri təqvim, hicrətdən başlanan müsəlman təqvimidir. Hicri təqvim iki növdür: hicri-qəməri (ərəbcə-Ay) və hicri-şəms (ərəbcə-Günəş).

Hicri-qəməri təqvimin ayları bunlardır:

 1. Məhərrəm;
 2. Səfər;
 3. Rəbiüləvvəl;
 4. Rəbiülaxır;
 5. Cəmadiyələvvəl;
 6. Cəmadiyəlaxır;
 7. Rəcəb;
 8. Şaban;
 9. Ramazan;
 10. Şəvval;
 11. Zilqədə;
 12. Zilhiccə.