Hipokineziya

Hipokineziya və ya Bradikineziya — hərəkətlərin həcminin azalması olub, iki kateqoriyada olan hərəkət pozulmalarından biridir.