Misir heroqliflərində
Hor adı
Heroqlif
G5
Şahin kimi adı

Unikodu Ḥr- ...
Transkripsiyası Hor...
Horus...
Mənası Şahin

Horus adı və ya Şahin kimi adı qədim Misir fironlarına verilən beş titul adından biridir. Dördüncü sülalə dövrünə qədər, fironların tək Hor adı mövcud olmuşdur. Qədim inaclara görə hökumdar həyatının sonuna qədər göylər allahı şahinin (Hor) yerdəki təmsilçisidir.