Hostinq

Hostinq sözü aşağıdakı mənalara gələ bilər:

  • Tədbirləri və seremoniaları təşkil etmə. Hostinq sözü, ev sahibliyi etmə ilə sinonimdir.