Humanitar elmlər

Humanitar elmlər — analitik və tənqidi metodlardan istifadə edərək insan həyatının mənəvi, idrak, mədəni, ictimai sahələrdə tələblərini öyrənən elmlər toplusu. Təbiət elmləri ilə istifadə üsulları (orada emprik üsullardan istifadə edirlər) və predmetinə görə kəskin fərqlənir. Predmetinəmetodologiyasına görə İctimai elmlərlə kəsişsə də onunla da fərqli sahələri vardır.

İstiqamətlərRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Heydər Hüseynov. XIX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən.Bakı, "Zəkioğlu" nəşr, 544 səh.

İstinadlarRedaktə