Hunor və Maqor

Hunor və Magor — Ural-Altay və macar mifologiyalarında mifik xaqanlar. İki qardaşdırlar. Hunların və macarların atası olaraq qəbul edilərlər. Hunor Hun qolunu, Magor isə Macar qolunu təmsil edər. Macarlara günümüzdə Avropada verilən iki ad (Magyar və Hungar) yenə burada qaynaqlanar. Kimi fikirlərə görə əslində mənşəyi çox qədim qədər uzanmaqdadır və Skif mənşəli söylencelerin inkişafıyla meydana gəlmişdir. Hunor, qardaşı Magor ilə birlikdə müqəddəs bir maralın arxasında dənizi keçərək macarıstan torpaqlarına çatar. Hunorun nəslindən Attila Xanın gəldiyi deyilər. Magorun nəslindən isə Almos gəlir. Başqa bəzi orta asiya əfsanələrində Skiflərin qurucusu olan iki qardaşdırlar.

Macar dastanlarında Hunor və Magordan bahsedilir. Bundan hərəkətlə moğların, bir türk boyu olan macarların ataları olduğu sanılmakla birlikdə bu vəziyyətdə də macarların ilk yurdunun da Anadolu olduğu sanılmaqdadır. Bundan başqa monqol adının da Mağordan gəldiyi düşünülməkdədir.

MənbəRedaktə