IEEE 488

IEEE 488– IEEE İnstitutu tərəfindən çoxamaclı interfeys şini (GENERAL-PURPOSE INTERFACE BUS, GPIB) üçün hazırlanmış standart. IEEE 488 standartı ötürülən verilənlərin və şinin idarəolunması kanallarının, eləcə də onda istifadə olunan gərginliyin və cərayanın səviyyəsinin xarakteristikasını müəyyən edir.

IEEE 488 stacking connectors

çoxamaclı interfeys şini - (ingiliscə general-purpose interface bus (GPIB), rusca универсальная интерфейсная шина – kompüterlər və avtomatlaşdırılmış sənaye avadanlıqları arasında informasiya mübadiləsi üçün Hewlett-Packard şirkətinin işləyib hazırladığı şin konstruksiyası. Bu şinin texniki təsviri IEEE standartına daxil edilib.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.

Xarici keçidlərRedaktə