IP təhlükəsizliyi

IP təhlükəsizliyi (Internet Protocol Security (IPsec))-– IP protokolu ilə ötürülən verilənlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün protokollar toplusu.

Əsas məqsədi redaktə

Hesablama prosesində İnternet Protokolu Təhlükəsizliyi (IPsec) bir şəbəkədən göndərilən məlumat paketlərini təsdiqləyən və şifrləyən bir şəbəkə protokolu paketidir. İnternet Protokolunun təhlükəsizliyi (IPsec) İnternet Protokolu (IP) şəbəkələri üzərindəki ünsiyyəti qorumaq üçün kriptoqrafik təhlükəsizlik xidmətlərindən istifadə edir. IP-paketlərin autentifikasiyasını, tamlığının yoxlanmasını və/və ya şifrlənməsini həyata keçirməyə imkan verir. IPSec-ə İnternet şəbəkəsində açarların təhlükəsiz mübadiləsi üçün protokollar da daxildir. Əsasən VPN-lərin yaradılması üçün istifadə edilir.

Tarixi redaktə

1980-ci illərin sonlarında ABŞ NIST İnternet üçün bir sıra təhlükəsizlik protokolu hazırlamışdır. Bunlardan biri, Layer-3 (SP3) Təhlükəsizlik Protokolu Motorola tərəfindən satılan IP şifrləmə cihazlarında tətbiq edilmişdir. ESP SPF protokolunun birbaşa törəməsidir. 1995-ci ildə isə İPsec rəsmi olaraq təsdiq olunub.

Təhlükəsizlik arxitekturası redaktə

IPsec paketi açıq standartdır. IPsec, müxtəlif funksiyaları yerinə yetirmək üçün aşağıdakı protokollardan istifadə edir

  • Şəxsiyyət tanınması başlıqları
  • Hərtərəfli Təhlükəsizlik Yükü
  • Təhlükəsizlik Birlikləri

Kriptoqrafik alqoritmlər redaktə

IPsec ilə istifadə üçün müəyyən edilmiş kriptoqrafik alqoritmlər aşağıdakılardan ibarətdir:

HMAC-SHA1 / SHA2 orijinallıq üçün TripleDES-CBC Gizlilik üçün AES-CBC Məxfilik üçün AES-GCM, məxfiliyin və autentifikasiyanın səmərəli şəkildə təmin edilməsi üçün

Ədəbiyyat redaktə

  • İmamverdiyev Y.N, "İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti", 2015,“İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı,160 səh.