ISO 639

ISO 639dil adlarının iki ya da üç hərfdən oluşan qısaltmalarla göstəriləbilməsi məqasədilə ISO tərəfindən seçilmiş beynəlxalq kod sistemi

ISO 639 fərqli bölümlərdən ibarətdir. ISO 639-1 və ISO 639-2 deyə adlandırılan ilk iki bölüm ISO tərəfindən rəsmən qəbul edilən standartlardandır. ISO 639-3 isə hələlik hazırlıq hissəsindədir, ancaq Etnologue Arxivləşdirilib 2014-05-17 at the Wayback Machine kimi bəzi quruluşlarca istifadə edilməyə başlanılmışdır.

  • ISO 639-1: 2002 Dil Adlarını Göstərən Qısaltmalar—Bölüm 1: Alpha-2 kodu: ISO 639-1 Kod siyahısı
  • ISO 639-2: 1998 Dil Adlarını Göstərən Qısaltmalar—Bölüm 2: Alpha-3 kodu: ISO 639-2 Kod siyahısı
  • ISO/FDIS 639-3: 2006? Dil Adlarını Göstərən Qısaltmalar—Bölüm 3: Alpha-3 kodu: Genişlətilmiş ISO 639-3 Kod siyahısı
  • ISO/CD 639-4: 2007? Dil Adlarını Göstərən Qısaltmalar—Bölüm 4: Dil Adlarını Kodlama İlkələri və Uyqulama qılavuzu
  • ISO/DIS 639-5: 2007? Dil Adlarını Göstərən Qısaltmalar—Bölüm 5: Alpha-3 kodu: Dil Ailələri və Qrupları
  • ISO/CD 639-6: 2007? Dil Adlarını Göstərən Qısaltmalar—Bölüm 6: Alpha-4 kodu: Alt Dillər