I Əhməd xan (Qaraxani)

Əhməd bin Əli xan Qaraxani - Qaraxanilər dövlətinin xaqanı. 999. ildə qardaşı Nəsr bin Əli xanın ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmişdir. Abbasi xəlifəsi tərəfindən hakimiyyəti tanınan ilk Qaraxani xaqanıdır.

Əhməd xan Qaraxani
bayraqQaraxanilər dövlətinin VIII xaqanı
999 — 1015
Sələfi Nəsr bin Əli xan
Xələfi Mənsur Arslan xan
Şəxsi məlumatlar
Sülalə Qaraxanilər
Atası Xanzadə Əli xan