I Tutmos

HekaNemesNechacha PioMs.svg
I Tutmos
HekaNemesNechacha PioMs.svg

Misir fironu
I Tutmos
XVIII sülalə fironuna məxsus heykəlin başı, təxminlərə görə, I Tutmosis. Britaniya muzeyi, London

XVIII sülalə fironuna məxsus heykəlin başı, təxminlərə görə, I Tutmosis. Britaniya muzeyi, London
Tam adı I Tutmosis
G39N5

Şəxsi adı
Hiero Ca1.svg
G26F31S29
Hiero Ca2.svgDHwti-msi(w)
Cehutimesu (Tutmos)
Totdan doğulmuş


M23
X1
L2
X1

Taxt-tac adı
Hiero Ca1.svg
N5O29L1D28
Hiero Ca2.svgaA-xpr-kA-ra
Аа-хеper-ка-Rа
"Ka Ra ruhlarının peydası"


G5

Hor adı
E1
D44
U6C10
Srxtail2.svg

Hr kA nxt mrj mAat
Hor Ka-nrkxet-meri-Maat
"Hor — qüvvətli öküz, Maatın sevimlis"

G16

Nebti adı
N28
D36
G17
N35
F20
D21 X1
I13O29
F9 F9

nb.tj xai-m-nsrt aA-pHti
Nebti-Xa-em-neseret-aa-pehti
"İki səltənətlə qüvvətli"
G8

Qızıl adı
F35M4M4M4S29S34F34
F34
F34

bik nbw nfr rnpwt sˁ nḫ ibw
Bik-nebu-nefr-renput
"Qızıl şahinlər, yaşı ilə gözəl və sağlam ürək"
Abidos siyahısında
Hiero Ca1.svg
N5O29L1D28
Hiero Ca2.svg
Aaxeperkara

№68


Yunan Tutmosis
I Tutmosisə məxsus mumizanın baş hissəsi

I Tutmosisə məxsus mumizanın baş hissəsi

I Tutmos (e. ə. XVI əsrtəq. e.ə. 1493) —

HəyatıRedaktə

I Tutmosun hakimiyyəti işğalçılıq müharibələrinin genişlənməsi ilə səciyyələnir. I Amenxotepin bacısına evlənən I Tutmos bu nikaha əsasən hakimyyətə sahib olmuşdu. I Tutmos cənubda Misirin siyasi mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədi ilə yürüş təşkil etmiş və burada baş vermiş üsyanı yatırmışdı. I Tutmosun Şərqi Aralıq dənizi ölkələrinə yürüşü də uğurlu olmuşdu. O, Fərat çayına qədər gəlib çatmış, Mitanni qoşununu darmadağın etmişdi. Qələbə zamanı qənimət kimi ələ keçirdiyi hərbi əsirlərin sayı məlum deyildi.

I Tutmos Fələstin və Suriyanı keçərək Mesogotamiyanın şimalına çatmış və orada Mitanni hökümdarını məğlubiyyətə uğrat-mışdı. O, Fərat çayına çatmış ilk Misir fironu idi. XVIII sülaləsinin ilk fironları Misiri yenidən qüdrətli dövlətə çevirdilər. Fironlar işğal edilmiş ölkələrdən ilbəil xərrac alırdılar. Qələbədən sonra ələ keçirilmiş qənimət Misirə gətirilirdi. Ölkədə məbəd tikintisi genişləndirilirdi. I Tutmos əvvəlki fironlardan fərqli olaraq özünə ehram yox, yer altında qayalıqlar arasında sərdabə tikdirmişdi. Onun ölümündən sonra hakimiyyətə əvvəlcə oğlu II Tutmos, sonra isə nəvəsi III Tutmos gəldi.

İstinadlarRedaktə