Kürə — fəzanın verilmiş nöqtəsindən müsbət r məsafəsini aşmayan nöqtələr çoxluğudur. "r" kürənin radiusu adlanır. Kürə həmçinin yarımdairənin radiusu

Kürə
Kürə
Kürə

ətrafında fırlanmasından yaranan həndəsi cismdir. Bu diametr kürənin oxu adlanır.

Kürənin səthi sfera adlanır.

Xassələri redaktə

Radiusu   olan kürənin   sferanın səthinin sahəsi və   həcmi aşağıdakı düsturla hesablanır:

  •  
     
     

Həmçinin bax redaktə

İstinadlar redaktə

Xarici keçidlər redaktə