Kürə

Kürə — fəzanın verilmiş nöqtəsindən müsbət r məsafəsini aşmayan nöqtələr çoxluğudur. "r" kürənin radiusu adlanır. Kürə həmçinin yarımdairənin diametri ətrafında fırlanmasından yaranan həndəsi cismdir. Bu diametr kürənin oxu adlanır.

Kürə

Kürənin səthi sfera adlanır.

XassələriRedaktə

Radiusu   olan kürənin   sferanın səthinin sahəsi və   həcmi aşağıdakı düsturla hesablanır:

  •