Kürə
Kürə

Kürə — fəzanın verilmiş nöqtəsindən müsbət r məsafəsini aşmayan nöqtələr çoxluğudur. "r" kürənin radiusu adlanır. Kürə həmçinin yarımdairənin diametri ətrafında fırlanmasından yaranan həndəsi cismdir. Bu diametr kürənin oxu adlanır.

Kürənin səthi sfera adlanır.

XassələriRedaktə

Radiusu   olan kürənin   səthinin sahəsi və   həcmi aşağıdakı düsturla hesablanır:

  •