Kürək sümüyü (lat. scapula) — çiyin qurşağına aid, döş qəfəsinin arxasında yerləşən bir cüt sümük. İnsanda kürək sümüyü yastı, üçbucaq formaya malikdir, əmək aləti olan belə bənzəyir. Kürək sümüyü çiyin oynağını əmələ gətirən əsas sümük olub, xüsusi oynaq səthləri ilə körpücük sümüyübazu sümüyü ilə birləşmə əmələgətirir.

Kürək sümüyü
Pectoral girdles-az.png
Döş qəfəsi (ön proyeksiya), körək sümüyü solda
Scapula - posterior view2.png
Döş qəfəsi (arxa proyeksiya) kürək sümükləri qırmızı rənglə göstərilmişdir.
İnsan skeleti diaqramı
(ön proyeksiya)
Latınca Os scapula
MeSH Scapula