Kürfürst

Kürfürst (almanca Kurfürst, hərfi mənada - "seçilmiş knyaz", Kür - "seçki" və Fürst - "knyaz"; lat. princeps elector imperii) - Müqəddəs Roma İmperiyasında - imperiya knyazı, sonradan XIII əsrdə boş qalan imperator taxtına imperator (kral) seçilmək hüququ ilə təmin edildi.

Kürfürstlər

Reyxstaqlarda seçkili knyazlar xüsusi kollegiya təşkil edirdilər, kral ləyaqətinə malik idilər (Əlahəzrət titulsuz), Müqəddəs Roma İmperiyasının sarayından azad edilirdilər, onların mülkləri (knyazlıqları) bölünməz idi və onların Reyxstaqların təyin edilməsində iştirak etmək hüququ var idi. Seçki şahzadələrinin xüsusi nişanları var idi: seçici paltarı və papaq. 1806-cı ildə Alman İmperiyasının ləğvi ilə Seçici titulları da süqut etdi, yalnız Hessen-Kassel 1866-cı ilə qədər onu saxladı. Həmçinin seçicilər üçün İmperiya erskansleri (Reichserzkanzler) adı istifadə edilmişdir.