Kütlə və enerjinin ekvivalentliyi

Kütlə və enerjinin ekvivalentliyi — cismin kütləsi ilə enerjisi arasındakı əlaqəni yaradır. Düsturu:

"Taybey 101" (2005)

Bu düstur hansı formada olursa olsun, enerji ilə kütlə arasında əlaqəni yaradır. Bu düsturda boşluqdakı (vakumlanmış mühit) işıq sürətinin kvadratı, kütlə vahidlərindən enerji vahidlərinə çevrilmə əmsalı üçün istifadə edilir. Düsturun geniş izahı ilk dəfə 1905-ci ildə Albert Eynşteyn tərəfindən açıqlanmışdır. Formulun hərflərlə simvolizə olunan elementləri araşdırılırsa:

E- Cismin enerjisi (coule) m- Cisimin kütləsi (kiloqram) c2- İşıq sürətinin kvadratının ədədi dəyəri (kiloqramla vurulduqda, metr / saniyə dəyərindən istifadə olunmalıdır).
Oxu: Bir maddə 1 kqsa, enerjisi 89 875 517 873 681 764 C-dir.
Bərabərliklə bərabərliyin iki tərəfindəki vahidlər bir-birini təmin etməlidir.  c2 kütlənin sahib olduğu nüvə enerjisidir.  Beynəlxalq vahid sisteminə görə;  enerji vahidi coule (J), kütlə vahidi kiloqram (kq) və sürət vahidi saniyədə metrdir (ms 1).  Vahidlər tənlikdə yazılıbsa:
Coule = kiloqram [89 875 517 873 681 764 (metr saniyə - 1)]

Həmçinin bax redaktə

Xarici keçidlər redaktə