Kərkük döyüşü

Kərkük döyüşü bir neçə münaqişədə bir neçə tarixi döyüşə istinad edə bilər: