Kamakura

Yaponiyanın Kanagawa Prefekturasında şəhər

KamakuraYaponiyanın Kanaqava prefekturasında şәhәr. Honşu adasındadır. Yaponiyanın qәdim paytaxtının yerindә salınmışdır. Turizm mәrkәzi, buddistlәrin ziyarәt yeridir (şәhәr-muzey). Buddanın nәhәng bürünc heykәli (XIII әsr), tәsviri sәnәt muzeyi var. Dәnizkәnarı kurortdur.