Kamil Əliyev

Həyatı (mühəndis)Redaktə

Kamil Əsəd oğlu Əliyev (2 sentyabr 1950, Naxçivan - 10 avgust 2018 Naxçıvan, Nehrəm) -  Tikinti-mühəndisi, Azərbaycan Respublikasinin Əməkdar Müəlli

 
Kamil Əliyev

Respublikamızın dəyərli şəxsiyətlərindən biri olan Kamil Əsəd oğlu Əliyev 1950-ci il sentyabrın 2-də Babek rayonunun Nehrəm kəndində anadan olmuşdur .Uşaqlıq və kəndli illərini də burada keçirmişdir. Bu kəndin müəllimlərindən dərs almışdır. 1957-ci ildə Nehrəm Liseyinə daxil olmuş və 1967-ci ildə tam kursunu bitirmişdir. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən dəqiq elmlərə xüsusi maraq göstərirdi. Müəllimləri onun qabiliyyətinə inam bəsləyirdilər. 1967-ci ildə Naxçivan MSSR Naxçıvan rayonunun Nehrəm kəndində orta məktəbin tam kursunu əla qiymətlərlə və qızıl medalla bitirmişdir.  1967-ci ilin sentyabrından 1968-ci ilin iyuluna kimi Naxçıvan rayonunun “Kommunizm” kolxozunda işləyib . 1965-ci ilin noyabrından 1976-cı ilin mayına qədər komsomol , 1976-cı ilin iyunundan Sov.İKP üzvü olub.

Bundan əlavə Kamil Əsəd oğlu Əliyev pambığı -mexanizator ixtisasi üzrə istehsalat təlimi keçmişdir. Təlimdə,əməkdə əla müvəffəqiyyətinə və nümünəvi əxlaqına ğorə qızıl medalla təltif edilmişdir. 1968- ci ildə Kamil Əliyev Azerbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olmuş Sənaya ve Mülki tikintilərinin konstruktorlari ixtisasi üzrə tam təhsilini bitirmişdir. Kamil Əliyev elmi konfrans və simpoziumlarda maraqlı mövzularla çıxışlar edirdi. Elə o dövrlərdə institutun professor və müəllim heyətinin diqqətini cəlb etdi.  Tələbəlik illəri quş qanadlı illər kimi qəlib keçdi. Ona institutda  qalıb işləməyi təklif etdilər. Lakin, Kamil Əliyev elmi biliyini istehsalatda tətbiq etmək, onu daha da möhkəmləndirmək qərarını üstün tutdu. Odur ki, təyinatıni Bakinin ən iri sənayə müəssisələrindən birində yazdırdı. Ali təhsilini bitirdikdən sonra Kamil Əliyev 1968-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda müəllimlik edir.  O, 1973-cü İlədək həmin institutda müəllim işləyir.

 
Kamil Əliyev gənc yaşlarinda.jpg

Kamil Əliyev 6 il müəllimlik etdikdən sonra 1973 -ci ildə hərbi xidmətə çağırılır. 1973-cü ilin sentyabrından 1975-ci ilin sentyabrınadək zabit rütbəsində Sovet Ordusunda xidmət etmişdir. Uşaqlıqdan əməyə, çalışqanlıqa alışmış Kamil Əliyev burada da çətinlik cəkmədi,özünün baçarıqı və zəhmətsevərliyi ilə hamının hörmətini qazandı. Asudə vaxtlarda qiraəti hər şeydən üstün tutdu.

Həmçinin baxRedaktə

Kamil Əliyev  1975-ci ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra doqma Naxçıvana geri qayıdir və Naxçıvan şüşə qablar zavodunda yenidən əmək fəaliyyətinə başlayir. Lakin, harada olur-olsun elmin zirvələrinə doğru yüksəlmək fikri bir an da olsun onu tərk etmirdi. O,elm və texnikanın son nailiyyətləri ilə maraqlanır, bu sahədə biliyini daha da artırırdı. Məhs elə bunun nəticəsidir ki, müdafiyə gününədək Kamil Əliyevin bir sıra məqalələri elmi kitab və jurnallarda öz əksini tapmışdır.Bu məqalələr texnika sahəsində çalışan mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmişdi.

1975-ci ilin oktyabrından 1978-ci ilin iyuluna qədər Bakı şəhəri 408 saylı hərbi zavodda bölmə rəisi vəzifəsində işləyib. 1978-ci ilin avqustundan 1978-ci ilin sentyabrına kimi Naxçıvan MSSR ,  Kommunal Təssərüfati Nazirliyində işləyib. 1978-ci ildən isə Naxçıvan dəmir-beton məmulatları zavodunun baş mühəndisi vəzifələrində işləyib.1978-ci ilin sentyabrından 1981-ci ilin oktyabrınadək DMB-15 zavodunun baş mühəndisi vəzifəsində çalışıb. 1981-ci ilin oktyabrından 1987-ci il sentyabrın 16-dək  Kamil Əliyev Naxçivan şüşə qablar zavodunda sex müdiri işləyib. 1984-cü ildə fabrik partiya bürosunun üzvü, 1987-ci ildə isə zavod partiya təşkilatının katibi seçilmişdir. Ç.İldrım adina Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 6 fevral 1990-cı il tarixli Şuranin qərari ilə Kamil Əsəd oğlu Əliyevə texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir.

1995-ci ilin 27 iyul tarixində Naxçivan Şüşə qablar zavoduna direktor təyin edilir. Həmin ildə Kamil Əliyev Naxçivan Dövlət Universitetinin UTF fakultəsində saat hesabi dərs deyərdi.  Kamil Əsəd oğlu Əliyev Dövlət İmtaha Komissiyasinda Sədr Vəzifəsində uzun illər çalışır. Kamil Əliyev həmçinin 20 iyul 2012 -10 iyun 2013 il tarixlərində “Naxçivan Məişət Xidməti” MMC-nin direktoru vəzifəsində işləyir. O, 2015 -ci ildən, ömrünün sonunadək Memarliq Fakultəsində kafedra mudri vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirir. Kamil Əliyev yüksək əqidəyə, məslək sahibi və bir çox müəllimlər yetişdirdi. O, çox nadir dərin biliyə, yüksək intellektə sahib olan bir şəxsiyyətlərdən idi.Şaxmat oyununu çok sevərdi və peşəkarliqla hər gün işdən sonra istirahət vaxtlarinda oynuyardi.Əsil Vətəndaş ruhuna malik övladlar yetişdirdi. Geniş dunya göruşünə,yuksək mədəniyyətə və mənəviyyata malik olan Kamil Əliyev öz ovladlarinida yüksək vətəndaşliq ruhu ile yetişdirdi. Pedaqogika tarixində tələbələri öz övladi kimi sevən və onlara ürəyini verən müəllimlər cox nadir görünən haliydi. Kamil Əliyev yüksek nüfuza sahib olan və tələbələrinə nümunə olan bir müəllim olub.  Naxçivan Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 30 noyabr 2016-ci il tarixli iclasının qərarı ilə Kamil Əliyev tərəfindən yazilan “Metodik  Vəsait” çap olunur. Həmin Metodik vəsait “Materiallar Müqaviməti” fənni üzrə texniki ali müəssisələr üçün Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş proqrama uyğun hazirlanmişdir. Metodik vəsaitlərin T.20.00.00 istiqamətinin- “Sənaye və mülki tikinti”, T.20.02.00- “Hidrotexniki tikinti”, T.20.04.00- “Meliorasiya mühəndis sistemlərinin tikintisi” ixtisasi üzrə təhsil alan tələbələrdən başqa, tədqiqat və layihə institutlarının əməkdaşlarıda istifadə edirlər.

Kamil Əliyev 2018-ci il avgustun 12-i müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat etmiş, avgustun 13-ü Naxçivanin Nehrəm kəndində dəfn olunmuşdur.