Kampaniya (lat. campania) — çoxmənalı termin:

  1. Hər hansı təxirəsalınmaz ictimai-siyasi vəzifənin (məs.: seçki kampaniyası) yerinə yetirilməsi üzrə tədbirlər sistemi;
  2. Müharibə gedişində ara məqsədə (strateji əməliyyatlar və digər hərbi fəaliyyət formaları da daxil olmaqla) nail olunan mərhələ (məs.: Fransa kampaniyası);
  3. İstehsal işləri dövriyyəsi və ya kompleksi (məs.: əkin kampaniyası);
  4. Kampaniyaİtaliya muxtar vilayətlərindən biri.