Karavan və kempinq

Karavan ingilis sözü olub "carvaning" sözündən götürülmüşdür, avtomobil turizminin bir növü hesab olunur. Həmçinin avtofurqonlardan da geniş şəkildə yararlanılır. Karavan Avropa sakinlərinin istifadə etdiyi əsas turizm növlərindən sayılır və bu regionda özünə xas olan məşhurluğu ilə seçilir. Həmçinin hansı ölkələrdə kempinq sistemi çox yüksək səviyyədə qurulubsa, həmin ərazilər daxilində öz spesefikliyini qorumaq gücünə malikdir.

Caravanning termini bizim ana dilimizə "avtoturizmdə avtofurqonlarda yaşamaq" mənasını ifadə edir. Nəqliyyat növlərində yaşamaq və onların hərəkət etməsinə baxmayaraq daxilində həyat sürmək hələ qədim Misirdə mövcud olmuşdur. Lakin müasir dövrümüzdə belə baca kibrit qutusunda yaşayış və nəqliyyat ünsürləri amerikan furqonlarına əsaslanaraq Qərbdə formalaşmışdır. ABŞ hazırda da bütün dünya arenasında karavan turizmin ən yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi ölkə sayılır.

Avropada karavanların inkişafı öz başlandğıcını keçən əsrin 30–cu illərindən başlatmışdır. Bu ölkələr sırasında ən çox Almaniya inkişafa təkan verən dövlət sayılırdı, lakin II Dünya müharibəsinin başlanması həm ölkə daxilində, həm də bütün dünyada turizm deyilən bir anlayışın aradan qalxmasına səbəb oldu. Yalnız turizmin bu növünün deyil, bütün tiplərinə təsir edərək müəyyən zaman çərçivəsində durğunluq dövrünün yaşanmasına gətirib çıxartdı. Lakin çoxsaylı maddi vəsaitlərin qoyulması və müharibədən sonrakı etapda yaraların sarılması nəticəsində 40–cı illərin ikinci yarısından sonra karavanların da yenidən doğulması dövrü oldu.

Düşünülür ki, karavan yalnız turizm demək deyil və bundan artıq anlayışa malikdir. Bu insanın bütün əşyalarını yerləşdirə bildiyi, eyni zamanda qidalanma və gecələmə kimi bütün ünsürləri özündə birləşdirən spesefik avto nəqliyyat növü sayılır.

Ola bilsin ki, insanların çox hissəsi öz avtomobillərini necə aldığını çox yaxşı xatırlayır. Siz artıq avtomobilinizin köməkliyi ilə saatın neçə olmasından asılı olmayaraq, mövsümün hansı formaya gəlməsinə baxmayaraq evdən çıxa bilərsiniz. Sükanın arxasına əyləşərək, sizi düşündürən heç bir problem olmadan azad şəkildə işinizin arxasınca getməkdə müstəqilsiniz.

Eyni zamanda bildirək ki, şəxsi avtomobillərin müəyyən prinsiplərə uyğun olaraq qarajlarda saxlanılması, eyni zamanda urbanizsaiya prosesi yaşayan ölkələrdə bu tipli xidmətlərin baha qiymətə verilməsi problemləri də insanları gözləyir. Lakin bütün bu kimi məsələləri dəyərləndirsək belə, tam əminliklə deyə bilərik ki, karavanlar sizi yerləşmə müəssisələrinə üz tutmağınızdan azad edəcəkdir. Nəticədə siz oteldən azad olacaq və buna ayıracağınız maddi vəsait də sizin cibinizdə qalacaqdır. Əlbəttə ki, bu kimi böyük problemlərin aradan qaldırılması, avtomobilin qarajına ayrılan puldan olduqca böyük həcmə malikdir.

Karavanalar üçün də turizmdə müqavilələrin bağlanılması mümkündür. Müasir zamanımızda Avropalılar kempinq və karavan kimi ünsürlərlə əlaqədar olaraq 10,8 milyon gecələmə hissəsi ayırmışdır. Bu Avropanın ən geniş turistik sahəsi sayılır və adi turizm biznesinə ayrılan 8,7 milyon yer deməkdir.

Hazırda Almaniyada 5,2 milyon şəxs karavanlarla və onların kolleqaları olan 1,1 milyon şəxs bu turizm növünə xarici ölkələrdən axın edərək qatılırlar.

Almaniyanın Turizm mərkəzlərinin verdiyi məlumata əsaslansaq 2005 – ci ildə kempinq turizmi ölkəyə 9,5 milyard euro dəyərində maddi vəsait gətirmişdir. Bunun 3,47 milyard euro – su kempinqlərə edilən xidmətlərə ayrılmışdır, 3, 10 milyard euro – su nəqliyyat xərclərinə, avadanlıqlara yəni avto evlərə, yaşayış bölmələrinə və tam təchizata isə 2, 95 milyard euro ayrılmışdır. Bütünlükdə kempinqlər üçün nəzərdə tutulmuş illik daxil olan valyuta həcmi 4,1 milyard euro olmuşdur. Bu daxil olan maddi gəlirin 43%-i deməkdir. Əlbəttə bu rentabellik səviyyəsi ilə fəxr hissi durmağa dəyər.

MənbəRedaktə