Kareliya Muxtar Sovet Sosialist Respublikası

Kareliya Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, SSRİnin tərkibində mövcud olmuş muxtar respublika. Paytaxtı Petrozavodsk şəhəri olmuşdur. Xələfi Kareliya Respublikasıdır.

Kareliya MSSR torpaqları və bayrağı.