Karesi vilayətiOsmanlı İmperiyası tərkibində, 1881–1888–ci illərdə mövcud olmuş I dərəcəli inzibati–ərazi vahidi. İnzibati mərkəzi Karesi idi.

Karesi vilayəti
Ölkə
Tarixi və coğrafiyası
Yaradılıb 1881
Ləğv edilib 1888