Karmine Krokko, digər adı ilə Donatello (və ya Donatelli) italyan briqadir.

Volturno savaşında

İtaliyanın vahid halda birləşməsindən sonra ikiminlik qoşun yaradaraq ölkənin mühafizəsini təmin etmiş, Siciliyadakı qərargaha rəhbərlik etmişdir.