Karronada — hamar lüləli artilleriya topu. İlk dəfə ingilis donamasında XVIII əsrlərin sonlarında, sonralar isə sahil mühafizəsində tətbiqini tapmışdır. Uzun məsafəli top ixtiraçısı general Robert Melvill yeni silah ideyasını 1759-cu ildə təklif etmiş, ilk istehsalına 1769–1779-cu illərdə Şotlandiyanın Stirlinq qraflığında Qaskoyn tərəfindən "Karron" zavodunda başlanılmışdır. Adıda məhz buradan götürülmüşdür. İlk olaraq silah ixtiraçı və hazırlayanın şərəfinə "mellviliada" və "qaskonada" adlandırılmışdır.

Sürüşkən lafet üzərində 140 mm çaplı ingilis Karronadası. XVIII əsr.