1. Kas çayı (Yenisey) — Yeniseyin qolu.
  2. Kas çayı (Qafqaz) — Qafqaz Albaniyasında çay. Qusarçay olması güman edilir.