“Kempo” haqqında ümumi məlumatRedaktə

 • Döyüş sənət məktəbinin qədim ənənlərini yaşadan, mənəvi və fiziki mədəniyyətini öyrənən və öyrədən bir elmdir. Bu elm özündə bir çox döyüş sənətlərini özündə cəmləşdirir.

Başqa döyüş sənətlərindən fərqli olaraq Kempo döyüş sənəti çox qədim doyüş sənətidir.Onun yaranması eramızdan əvvəl 520 ci ilə təsadüf edir.Kempo hər dildə bir məna bildirir.Ruslar "Əlbəyaxa döyüş",Çinlilər Tsuan - Fa, Yaponlar Kempo deyərək adlandırırlar.Bu elm özündə döyüş fəndlərindən başga ilk yardım, təbii usullarla müalicəni özündə cəmləşdirir. Müasir dövrdə Kempo-döyüş sənətində bir neçə istiqamətlər inkişaf etdirilir.

 • İdman yönlü - bura daxildir boks, güləş, kikboks, cüdo və.s. bu kimi yarış xarakteli idman növləri.
 • Özünümüdafiə - müxtəlif özünümüdafiə sistemləri.Ənənəvi döyüş növləri.ordu sıralarında özünümüdafiə təlimləri.
 • Döyüş növləri - ənənəvi döyüş növləri. insanın hərtərəfli döyüş hazırlığı.

Azərbaycanda Kempo "TOGRUL" idman klubunun adı ilə bağlıdır. Klubun prezidenti Rauf İbrahimli 2009 cu ildə Rumıniyanın Buxarest şəhərində ilk mütləg Dünya Çempionu olmuşdur, 2010 cu ildə rəsmi olarag Beynəlxalg Kempo Federasiyasının Azərbaycanda səlahiyyətli nümayəndəsi təyin olunmuş,Beynəlxalq Kempo Federasiyası tərəfindən dördüncü dan gara kəmərə və 2011 ci ildə isə Kempo üzrə Beynalxalg dərəcəli hakim adına layig görülmüşdür.Hal hazırda bu növü klub layigincə inkişaf etdirir.Klubun İdmançıları həm Respublika həm də beynəlxalg migyasda layigincə Azərbaycanı təmsil edirlər.

QaydalarRedaktə

SEMİ - KEMPO (SEMİ - KONTAKT)Redaktə

Görüşü saxlamagla xalları hesablama sistemi. Zərbələr tam nəzarətlə yerinə yetirilir. İcazə verilir Başa və bədənə zərbələr (yüngül toxundurma ilə) Başa zərbə ( bir kombinasiyada 2 zərbədən artıg olmayarag) Ayagla bədənə zərbələr Ayagla başa zərbələr (yalnız dairəvi) Ayagla ilişdirmələr (rəgıbı 1 dəgigədən artıg tutmamag şərti ilə)

 • digər bütün fəndlər qadağandir

əlavələrRedaktə

bütün zərbələri dəgig nəzarətlə vurub gaytarmag lazımdır.İstər əllə , istərsədə ayagla eyni vəziyyətdə gaytarmag şərti ilə. əgər bir hücümda bir necə zərbə vurdugda, yalnız dəgig birinci vurulan zərbə sayılır bir kombinasiyada 3 zərbənin yerinə yetirilməyi icazə verilir,zərbələrdən biri mütləg ayagla vurulmalıdır.

Görüşün vaxtıRedaktə

1 raund 3 dəgigə Hec - hecə olarsa əlavə vaxtda ilk gazanılan xala gədər xallar əl ilə vurulan zərbələr 1 xal ayag ilə bədənə zərbələr 1 xal ayagla başa zərbə 2 xal attanarag bədənə zərbə 2 xal attanarag başa zərbə 3 xal ayaglara ilişdirmə 1 xal

CərimələrRedaktə

Gayda pozuntusuna yol verildikdə orta hakim : xəbərdarlıg , yenə də xəbərdarlıg , - 3 xal, və yarışdan govulma Gayda pozuntusundan asılı olarag orta hakim (referi) - 3 xal həmən dəgigə və ya birinci xəbərdarlıgdan sonra verə bilər. Təmiz gələbə Yarışdan cıxarlma Imtina Xallar arasındakı fərg 5 xal olarsa

Geyim formasıRedaktə

Ağ kimano( ağ şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən döşəyə dəvət olumağından asılı olarag) Boks əlcəklər 8 - 10 unsiy gırmızı / göy Dizliklər, və dizdən aşağı əlavə olarag protektorlar Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan vacibdir kapa Boks şlemi (plastik maska ilə 16 yaşa gədər olan idmançilara aidiir) , küncə müvafig rənglə.

 • plastik maska olarsa kapa vacib deyil

HakimlikRedaktə

3 hakimdən 2 sinin gərarı çoxluğ təşkil edərsə, onda gərar çoxlug təşkil olunan tərəflə hesablanır Gərar gəbul olundugdan sonra orta hakim (referi) xal hesabını elan edir Nokaut vəziyyəti olarsa onda zərbə yetirən idmançı yarışdan kənarlaşdırılır.Lakin nokauta düşən tərəf özü - özünə xətər yetirərsə onda özünə xətər yetirən tarəf , idmançı yarışdan kənarlaşdırılır. Nokdaun vəziyyəti yaransa və ya idmançı güclü zərbə yetirərsə , idmançıya - 1 xal verilir.Belə hal yenə də təkrarlanarsa yenə də -1 xal,üçüncü dəfə isə yarışdan kənarlaşdırılir. Hücum edən tərəf bilmədən kobud surətdə nokdaun vəziyyəti yaradarsa, onda ona heç bir mənfi xal sanksiyası tətbig olunmur. Sadəcə ayrılıgda şifahi xəbərdarlig verilə bilər. Tatamidən gaçıb yana çıxarsa : xəbərdarlıg , xəbərdarlıg, -1 , və yarışdan kənarlaşdırılır.Tatamidən gaçıb çıxmanın xəbərdarlığı ayrılıgda hesablanır Xəbərdalığı orta hakim verir, amma yan hakimlərlə məsləhətləşdikdən sonra. Geyri cərimələr: xəbərdarlıg, xəbərdarlıg , -1 xal -1 xal verildikdə əks tərəfin idmançısına +1 xal verilir

FULL - KEMPO (MİKS – KONTAKT)Redaktə

Döyüş mubariz duruş vəziyyətindən Boks əlcəkləri Başa , bədənə, ayaglara ( daxildən və xaricdən) ,tam güclü zərbələr yetirməklə , diz ilə zərbələr, atma, boğma, sındırma, sıxıb saxlama. İcazə verilir Başa və bədənə sarsıdıcı zərbələr Başa ayagla vurulan zərbələr ( yalnız dairəvi zərbələr), bədənə ( bütün zərbələr), ayaglara ( yalnız dairəvi) Ayaglara zərbələr (daxildən və xaricdən sarsıdıcı zərbələr ) Diz ilə bədənə və ayaglara Atma və ilişdirib yıxma fəndləri 10 san.ərzində Uzanıglı vəziyyətdə sıxıb saxlama və gırıcı fəndlər Parter vəziyyətində güləşməyə 10 san vaxt verilir.Sıxıb saxlama fəndini tətbig edərkən, orta hakim saymağa başlayır 10 san.

 • Ayag üstə rəgibi tutarkən yalnız zərbələr yetirmək olar
 • yuxarıda geyd olunmayan hər hansı bir hərəkət , gadağandır

Görüşün vaxtıRedaktə

1 raund 3 dəgigə.Hec-hecə olarsa əlavə raund 2 dəgigə vaxt ilə hesablanır.Əlavə raundan sonra bütün hakimlər galibi müəyyən edirlər. Əlavə vaxt 0 - 0 hesabından başlanır.Yenə da hec-hecə olarsa onda gələbə daha aktiv olan idmançıya verilir. Əl ilə zərbələr 1 xal Ayagla bədənə zərbələr 1 xal Ayagla başa 2 xal Ayagla attanarag bədənə 2 xal Ayagla attanarag başa 3 xal Ayağa ilişdirmələr, atma fəndləri 1 xal Dəgig atma fəndləri 2 xal Sıxıb saxlamalar, grıcı və ya boğucu uzanıglı vəziyyətdə 10 san. 2 xal

 • rəgibin ayagları tərəfindən sıxıb saxlamalar və gırıcı fəndlərə xal hesblanmır

CərimələrRedaktə

Gayda pozuntusuna yol verildikdə orta hakim : xəbərdarlıg , yenə də xəbərdarlıg , - 3 xal, və yarışdan govulma Gayda pozuntusundan asılı olarag orta hakim (referi) - 3 xal həmən dəgigə və ya birinci xəbərdarlıgdan sonra verə bilər. Təmiz gələbə Yarışdan çıxarılma və ya govulma Nokaut Texniki nokaut Imtina 3 nokdaun

Geyim formasıRedaktə

Ağ kimano( ağ şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən döşəyə dəvət olumağından asılı olarag) Boks əlcəklər 8 - 10 unsiy gırmızı / göy Dizliklər, və dizdən aşağı əlavə olarag protektorlar Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan vacibdir kapa Boks şlemi (plastik maska ilə 16 yaşa gədər olan idmançilara aidiir) , küncə müvafig rənglə.

 • plastik maska olarsa kapa vacib deyil

Orta hakim tərəfdən hesablanan xallar Nokdaun 2 xal. Dəgig yerdə sıxıb saxlama 10 san. ərzində bir nokdauna bərabərdir. 3 nokdaun ( bütün raundlara şamil olunur ) = nokaut Yan hakimlər ayag üstə keçirilən döyüş zamanı verilən xalları hesablayır

K–1 KEMPO (FULL – KEMPO)Redaktə

Döyüş mubariz duruş vəziyyətindən Tam güclü zərbələr, ayagla və dizlə zərbələr İcazə verilir Əl zərbələri başa və bədənə Başa ayagla ( yalnız dairəvi ), bədənə ( bütün zərbələr ), ayaglara ( yalnız dairəvi ) Dizlə ayaglara və bədənə Ilişdirmə , atma fəndləri 10 san ərzində.

 • yuxarıda geyd olunmayan hər bir hərəkət gadağan olunmuş sayılır.

Görüşün vaxtıRedaktə

1 raund 3 dəgigə.Hec-hecə olarsa əlavə raund 2 dəgigə vaxt ilə hesablanır.Əlavə raundan sonra bütün hakimlər galibi müəyyən edirlər. Əlavə vaxt 0 - 0 hesabından başlanır.Yenə da hec-hecə olarsa onda gələbə daha aktiv olan idmançıya verilir. Xallar əl ilə zərbə 1 xal ayagla bədənə 1 xal ayagla başa 2 xal ayagla attanarag bədənə 2 xal ayagla attanarag başa 3 xal ilişdirmələr 1 xal

CərimələrRedaktə

Gayda pozuntusuna yol verildikdə orta hakim : xəbərdarlıg , yenə də xəbərdarlıg , - 3 xal, və yarışdan govulma Gayda pozuntusundan asılı olarag orta hakim (referi) - 3 xal həmən dəgigə və ya birinci xəbərdarlıgdan sonra verə bilər. Təmiz gələbə Yarışdan çıxarılma və ya govulma Nokaut Texniki nokaut Imtina 3 nokdaun

Geyim formasıRedaktə

Ağ kimano( ağ şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən döşəyə dəvət olumağından asılı olarag) Boks əlcəklər 8 - 10 unsiy gırmızı / göy Dizliklər, və dizdən aşağı əlavə olarag protektorlar Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan vacibdir kapa Boks şlemi (plastik maska ilə 16 yaşa gədər olan idmançilara aidiir) , küncə müvafig rənglə.

 • plastik maska olarsa kapa vacib deyil


HakimlikRedaktə

Hakim tərəfdən hesablanan xallar Nokdaun 2 xal Hər bir raundlarda olduğu kimi 3 nokdaun 1 nokaut Yan hakimlər isə yalnız ayag üstə keçirilən görüşün xallarını hesablayırlar.

NOKDAUN – KEMPO (NOKDAUN)Redaktə

Döyüş ayag üstə və parterdə əlcəksiz zərbələr tam güclə yalnız bədən nahiyəsinə,ayag və dizlə zərbələr,atma fəndləri,boğucu,gırıcı, sixma və saxlama fəndləri bədən nahiyəsinə zərbələrlə və ayaglara uzanılı vəzəyyətdə. İcazə verilir Əl və dirsəklərlə bədənə və bel hissəyə zərbələr Ayagla başa zərbələr(yalnız dairıvi),bədənə (bütün ayag zərbələri),ayaglara isə (yalnız dairəvi) Diz ilə bədənin hər tərəfinə və ayaglara (daxildən vurmalar icazə verilmir) Ilişdirmələr və atma fəndləri (əyər hər iki idmançı effektif döyüş göstərməsələr orta hakim döyüşü saxlayarag ortadan başlamaga gərar verə bilər) Uzanıglı vıziyyətdə boğucu, gırıcı , saxlamalar,dirsəklə və diz ilə zərbələr.Bədənə,ayag hissələrə.

 • ayag üstü döyüşən zaman agrıdıcı, gırıcı və boğucu fəndlər etmək gəti gadagandir
 • tutub saxlayan vaxtı yalnız zərbələdən istifadə etmək olar
 • yuxarıda geyd olunmayan hər bir hərəkət və ya fənd gadağan hesab olunur.


qeyri gaydalarRedaktə

Fəndi atmag ücün 30 san vaxt verilir Yerdə uzanınıglı vəziyyətdə kecirilən döyüşə 30 san vaxt verilir və ya passivlik olarsa saxlanılır.Əyər idmançılardan hansısa galxarag mübariz döyüş vəziyyəti alarsa onda hakim görüşün mərkəzdən başlamasına gərar verə bilər. Bütün hərəkətlər,fəndlər çox dəgig yerinə yetirilməlidir.Əks halda xal hesablanmır. Əgər idmançıların hansınınsa dizi yerə dəyərsə onda bu uznıglı vəziyyətdə olan döyüş sayılir.Hucum edən idmançı özü uzanıglı vəziyyətdə deyilsə rəgibə zərbə yetirə bilməz.

Görüşün vaxtıRedaktə

1 raund 3 dəgigə.Hec-hecə olarsa əlavə raund 2 dəgigə vaxt ilə hesablanır.Əlavə raundan sonra bütün hakimlər galibi müəyyən edirlər. Xal hesabı Ayagla ayaga və ya bədənə 1 xal Ayagla başa 2 xal Attanarag bədənə və ya başa 3 xal Ayağı ilişdirmə ,yıxma , geyri dəgig atma fəndi 1 xal Dəgig atma fəndi 2 xal Nokdaun 2 xal 3 nokdaun = nokaut

CərimələrRedaktə

Gayda pozuntusuna yol verildikdə orta hakim : xəbərdarlıg , yenə də xəbərdarlıg , - 3 xal, və yarışdan govulma Gayda pozuntusundan asılı olarag orta hakim (referi) - 3 xal həmən dəgigə və ya birinci xəbərdarlıgdan sonra verə bhilər. Təmiz gələbə Yarışdan çıxarılma və ya govulma Nokaut Texniki nokaut Imtina 3 nokdaun

Geyim formasıRedaktə

Ağ kimano( ağ şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən döşəyə dəvət olumagdan asılı olarag) Kişilər əlcəksiz Yarım barmaglıları olan əlcəklər gırmızı / göy gadınlar üçün və 20 yaşa gədər olan idmançılar Dizliklər, və dizdən aşağı əlavə olarag protektorlar Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan vacibdir kapa Boks şlemi (plastik maska ilə 16 yaşa gədər olan idmançilara aidiir) , küncə müvafig rənglə.

 • plastik maska olarsa kapa vacib deyil

SUBMİŞN – KEMPO (GRAPLİNG)Redaktə

Ayag üstü və parterdə güləş Zərbələr gadağandır Yalnız atma,boğma sıxmalar və saxlamalar İcazə verilir Ayagları ilişdirmələr,atma və yerə yıxmalar Gırıcı fəndlər, saxlamalar və boğmalar

XallarRedaktə

Qeyri dəgig atma fəndi 1 xal Dəgig atma fəndi 2 xal Qırıcı fəndlər,saxlamalar,boğmalar 10 san.ərzində 2 xal Hec-hecə olarsa əlavə 2 dəgigə Əlavə vaxt 0 - 0 hesabından başlanır.Yenə da hec-hecə olarsa onda gələbə daha aktiv olan idmancıya verilir. Görüşün ümumi vaxtı 1 raund 3 dəgigə.Hec-hecə olarsa əlavə raund 2 dəgigə vaxt ilə hesablanır.Əlavə raundan sonra bütün hakimlər galibi müəyyən edirlər.

Geyim formasıRedaktə

Ağ kimano( ağ şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən döşəyə dəvət olumagdan asılı olarag) Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan vacibdir.

İstinadlarRedaktə


MənbəRedaktə

[1]

 1. kempo.az, Kempo Federasiyasının rəsmi veb səhifəsi.