Khmer issarak (khm. ខ្មែរឥស្សរៈ, hərf. Azad khmer) — antifransa və antimüstəmləkə müstəqillik hərəkatı.[1] Hərəkət "amorf" kimi etiketlənmişdir.[2] İssarak təxminən 1945-ci ildə yaradılmış və hər birinin öz lideri olan bir neçə fraksiyadan ibarət olmuşdur.[3] İssarak fraksiyalarının əksəriyyəti 1945-ci ildə İkinci Dünya müharibəsinin bitməsi ilə 1953-cü ildə Kambocanın müstəqilliyi arasında fəal mübarizə aparırdılar. Khmerlərin ilkin məqsədləri müstəqillik əldə etmək üçün fransızlara qarşı mübarizə aparmaq idi, lakin daha sonra Kamboca hökumətini devirməyə yönəlmişdir.[4] [5] İssarak termini ilkin olaraq qeyri-kommunistlərə istinad edirdi, lakin 1950-ci illərin əvvəllərində Vyetminin rəhbərlik etdiyi partizanlar digər qeyri-kmmunist qüvvələri birləşdirmək naminə özlərini issarak adlandırmışdılar.[6]

Khmer issarak
Quruluş tarixi 1944

Mənbə redaktə

İstinadlar redaktə

 1. Murashima, Eiji. "Opposing French colonialism Thailand and the independence movements in Indo-China in the early 1940s". South East Asia Research. 13 (3). November 1, 2005: 333–383. doi:10.5367/000000005775179702.
 2. Becker, 1998. səh. 51
 3. Grant, Jonathan S.; Moss, Laurence A. G.; Unger, Jonathan, redaktorlar Cambodia: the Widening War in Indochina. New York: Washington Square Press. 1971. səh. 314. ISBN 0671481142.
 4. Murashima, Eiji. "Opposing French colonialism Thailand and the independence movements in Indo-China in the early 1940s". South East Asia Research. 13 (3). November 1, 2005: 333–383. doi:10.5367/000000005775179702.
 5. Becker, 1998. səh. 70
 6. Becker, 1998

Ədəbiyyat redaktə

Əlavə ədəbiyyat redaktə

 • Chandler, David Porter. The Tragedy of Cambodian history: Politics, War, and Revolution since 1945. New Haven: Yale University Press. 1991.
 • Chandler, David Porter. A History of Cambodia. Boulder, Colorado: Westview Press. 2008.
 • Dommen, A. J. (2001). The Indochinese Experience of the French and the Americans: Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam. Bloomington: Indiana University Press.
 • Grant, J. S., Moss, L. A. G., & Unger, J. (1971). Cambodia; the widening war in Indochina. New York: Washington Square Press.
 • Kiernan, B. How Pol Pot Came to Power. New Haven, London: Yale University Press. 2004. 
 • Murashima, E. (2005). Opposing French Colonialism: Thailand and the Independence Movements in Indo-china in the early 1940s. South East Asia Research, 13(3), 333-383. doi:10.5367/000000005775179702
 • Tully, J. A. (2002). France on the Mekong: A history of the protectorate in Cambodia, 1863-1953. Lanham, MD: University Press of America.
 • Vickery, Michael. Cambodia, 1975-1982. Hemel Hempstead; North Sydney: Allen and Unwin in association with South End. 1984.
 • Chandler, D. (1997). From `Cambodge' to `Kampuchea': State and revolution in Cambodia 1863-1979. Thesis Eleven, 50(1), 35-49. doi:10.1177/0725513697050000004
 • Chandler, D. P. (2000). A history of Cambodia. Boulder, Colo: Westview Press.
 • Cambodia: Kampuchea. Gerrand, J., Littlemore, S., Jane Balfour Films Ltd and James Gerrand & investors (Directors). (1988).[Video/DVD] London: Jane Balfour Films Ltd.
 • Eanes, J. (2002). The rise and fall of the khmer rouge. ProQuest, UMI Dissertations Publishing).
 • Fretter, J., & Bercovitch, J. (2004). France-indochina: Independence struggle December 1945-July 1954. Washington, DC: CQ Press.
 • Jackson, K. D. (1989). Cambodia, 1975-1978: Rendezvous with death. Princeton, N.J: Princeton University Press.
 • Keyes, C. (1990). Buddhism and revolution in Cambodia. Cambridge: Cultural Survival, Inc.
 • Kiernan, B., & Boua, C. (1982). Peasants and politics in kampuchea, 1942-1981. Armonk, N.Y; London: Zed Press.
 • Kissi, E. (2006). Revolutions and genocides in Ethiopia and Cambodia. Lanham, MD: Lexington Books.
 • Nguyen-Vo, T. (1992). Khmer-viet relations and the third indochina conflict. Jefferson, N.C: McFarland.
 • Peou, S. (2001). Cambodia: Change and continuity in contemporary politics. Aldershot, Hants; Burlington, Vt: Ashgate.
 • Shinde, B. E. (1982). Outline history of kampuchean communism 1930-78. China Report, 18(1), 11-47. doi:10.1177/000944558201800102
 • Thion, S. (1993). Watching Cambodia: Ten paths to enter the Cambodian tangle. Bangkok: Cheney.