Kilsə (fərqləndirmə)

Kilsə sözü xristianlıqda iki fərqli mənada işlənir:

  • Kilsə (bina): ibadət və toy mərasimi kimi dini vəzifələrin yerinə yetirildiyi bina, məbəd.
  • Kilsə (təşkilat): Öz ruhaniləri, binaları, digərlərinə nisbətən fərqli təlimlərə sahib xristian təriqətləri. Misal üçün: