Kimyəvi birləşmə

(Kimyəvi birləşmələr səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Kimyəvi birləşmələr və ya Mürəkkəb maddələr — müxtəlif element atomlarından əmələ gəlmiş maddələrə deyilir.

Birləşmə

Məsələn, su hidrogenoksigen elementlərnin atomlarından; sulfat turşusu isə hidrogen, oksigenkükürd elementlərinin atomlarından əmələ gəlmiş mürəkkəb maddələrdir.

Mürəkkəb maddələr üzvi və qeyri-üzvi maddələrə bölünür.

Bütün üzvi maddələr mürəkkəb maddədirlər, lakin bütün qeyri-üzvi maddələr mürəkkəb maddə deyillər. Qeyri-üzvi maddələrin bir qismi bəsit maddələrdir.

Aqreqat hallarına görə mürəkkəb maddələr qaz, maye və bərk formada olurlar. Mürəkkəb maddələr də molekulyar və qeyri-molekulyar quruluşlu olurlar.

Mənbə Redaktə