Kinetik enerjicismin və ya zərrəciyin öz hərəkəti hesabına malik olduğu enerjiyə deyilir. Kinetik enerji cismin kütləsi ilə sürətin kvadratı hasilinin yarısına bərabərdir: Ek=mv2/2

Kinetik enerji
Ölçü vahidi
BS Coul
Qeyd

Kinetik enerji haqqında teorem: Sabit qüvvənin işi kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir.[1]

İstinadlar və xarici keçidlərRedaktə

  1. Friş S.E. Ümumi fizika kursu

https://www.canva.com/design/DAEEMKSArfM/mggTTdbhIc0FHKGj67etLQ/view?utm_content=DAEEMKSArfM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton "Hər şeyin enerji olduğunun isbatı " adlı kitab