Klepsidra

Klepsidra — Su saatı vəya qum saatının ümumi adı. Digər əsas saat tiplərindən (günəş saatı, yaylı saat) fərqli olaraq Klepsidrada saatı hərəkətə gətirən mexanizm olaraq adi sudan vəya qumdan istifadə olunur. Su vəya qum üst tərəfdəki qabdan nazik şırnaq şəklində aşağiya axır.

Klepsidra - Qum saatı
Ktesibinin klepsidrası. XIX əsrdə çəkilmiş şəkil