Kodlaşdirma informasiyanı — dəyişmə prosesidi, hansında ki istifadə formasından göndərmək, saxlamaq və avtomatik emal formasına dəyişmək.

Növləri

redaktə

Məlumat öturmə

redaktə

Kodlaşdirma — məlumat öturmə nəzəriyyəsində imzaları siqnal formasına dəyişmə prosesidir.

Programlaşdırmada

redaktə

Program kodu, skript, yazmaq prosesidir, hansının əsas məqsədi alqoritimi müəyyən programlaşdırma dilində həyata keçirməkdir.

Kodlaşdirma (Tibb)

Kodlaşdırma – bir əlifbanın simvollarının digər əlifbanın simvolları ilə təsvir edilməsidir.

  • İkili say sistemi: 0, 1
  • Onluq say sistemi: 0,1,2 ... 9
  • Rum say sistemi: I, II, III, IV ... X, ...C (yüz)