Kollaborasionizm

Kollaborasionizm (fr. collaboration — əməkdaşlıq) — düşmən ilə şüurlu, könüllü və qəsdən əməkdaşlıq etmək, onun maraqlarına xidmət, dövlətinə zərər vermək.