Kollektiv müdafiə

Kollektiv müdafiə və ya Hərbi blok - dövlətlərin siyasi, hərbi, iqtisadi və digər hərəkətlərinin inteqrasiyasını təmin edən, ümumi məqsədə çatmağa yönəlmiş hərbi-siyasi birlik formasıdır. Ümumiyyətlə sülh dövründə təşkil olunur. Daha yüksək səviyyədə təşkil olumus idarəedici və işçi orqanlara, birgə silahlı qüvvələrə və idarəetmə sisteminə malik olurlar.

Avropada Birinci Dünya müharibəsindən əvvəl yaradılmış olan Üçlər ittifaqı (qəhvəyi rəngdə) və Antanta (yaşıl rəngdə) blokunu göstərən xəritə
İki hərbi alliyansın (NATO (göy rəngdə) və Varşava Müqaviləsi Təşkilatı (qırmızı rəngdə)) soyuq müharibə dövründə Avropadakı vəziyyəti