komandir alm. Commanding Officer

  1. Hərbi komandir - Hərbi birləşməyə,hissəyə və ya gəmiyə başçılıq edən şəxs.Məs:Bölük komandiri,Hərbi Hissə komandiri vəs.Komandirlər birləşmə və ya hissələrə görə bölünürlər,beləki manqa(yarımqrup),tağım(qrup) və ya tim komandirləri "kiçik komandir" heyəti adlanırlar onlar şəxsi heyətin "bir başa rəis"ləri sayılırlar.Bölük və ya ondan böyük birləşməyə başçılıq edən şəxslərsə "bilavasitə rəislər" sayılır.
  2. İstehsalat rəhbərlərinə (mühəndislərə,texniklərə) bəzi hallarda komandir deyilir.