Kommersiya

Kommersiya - (lat. com - birlikdə, əlaqəli lat. merx (mercisrı)) :

  • qısa mənada — ticarət, ticarət-vasitəçilik fəaliyyəti və ticarət xidmətinin marketinqi;
  • geniş mənada — sahibkarlıq fəaliyyəti.