Konseptualizm

incəsənət hərəkatı

Konseptualizm (latın "conceptus — anlayış") — XX əsr Avanqard incəsənətində sənət cərəyanı. Demək olar ki, bütün sənət növlərində özünü göstərməkdədir. Konseptualizmin əsas özəlliyi odur ki, sənət nümunəsinin xarici görünüşünə yox, onun istifadəçidə yaradacağı fikri əsas götürür. Özü də bu fikir çox vaxt ziddiyyətli, bir-birini inkar edən olur.

İncəsənət və Dil (Art & Language), Art-Language Vol.3 Nr.1, 1974.

Azərbaycan incəsənətində də konseptualizmə rast gəlinir (Babi Bədəlovun sənət nümunələri)

İncəsənət ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.