Konstantin sülaləsi

Konstantin sülaləsi — Roma imperatoru I Konstansi Xlordan başlamış (305) Mürtəd Yuliana qədərki (363) hökmdarlar ailəsinin qeyri-rəsmi adı. Sülalənin adı I Konstantinin 324-cü ildə təkbaşına mütləq hökmranlığı dövründən məşhurlaşmışdır. Sülalə həm də Yeni (İkinci) Flavilər də adlandırılırdı. Belə ki, sülalənin hər bir üzvü öz adına I əsr Flavilərinə müvafiq Flavilər soy kökünü də əlavə edirmişlər.

Nəsil ağacı redaktə

 
 
 
 
 
 
Feodora
 
 
 
I Konstansi Xlor
250-305-306
 
 
 
Əzizə Yelena
250-330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuliu Konstasi
337
 
Lisini
250-308-324-325
 
Konstansiya
293-330
 
Fausta
289-326
 
I Konstantin
272-313-337
 
Minervina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mürtəd Yulian
331-360-363
 
Yelena
360
 
II Konstantin
316-337-340
 
II Konstansi
317-337-361
 
Konstant
320-337-350
 
Krisp
326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İovian
331-363-364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstansiya
361-383
 
Qrasian
359-367-383
 
 


Konstantin sülaləsi – cədvəl redaktə

Konstantin sülaləsinin zaman xətti redaktə

Konstansi QallNeposianHannibalianFlavi Dalmasi KiçikKrispBassianMürtəd YulianMürtəd YulianKonstantKonstantII KonstansiII KonstansiII KonstantinII KonstantinI KonstantinI KonstantinI Konstansi XlorI Konstansi Xlor

Mənbələr redaktə

  • Pedro Barceló: Roms auswärtige Beziehungen unter der Constantinischen Dynastie (306–363). Pustet, Regensburg 1981.
  • Hartwin Brandt: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Diokletian und Konstantin bis zum Ende der konstantinischen Dynastie (284–363). Akademie Verlag, Berlin 1998.
  • Hartwin Brandt: Die konstantinische Dynastie. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Philipp von Zabern, Mainz 2007, ISBN 978-3-8053-3688-8, S. 90–95.
  • Heinrich Chantraine: Die Nachfolgeordnung Constantins des Großen. Steiner, Stuttgart 1992, ISBN 3-515-06193-2.
  • Manfred Clauss: Die Frauen der diokletianisch-konstantinischen Zeit. In: Hildegard Temporini-Gräfin Vitzthum (Hrsg.): Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora. C. H. Beck, München 2002, ISBN 3-406-49513-3, S. 340–369.
  • Noel Lenski (Hrsg.): The Cambridge Companion to the Age of Constantine. Cambridge University Press, Cambridge 2005, ISBN 0-521-52157-2.
  • Gerhard Wirth: Constantin und seine Nachfolger. In: Jahrbuch für Antike und Christentum. Nr. 39, 1996, S. 13–75.

Xarici keçidlər redaktə