Konstruktiv geomorfologiya

Konstruktiv Geomorfologiya-(rus. конструктивная геомор-фология, ing. constructive geomorphology) geomorfologiyanın bir bölməsi, daha geniş mənada, tətbiqi geomorfologiya. Yer səthində mövcud olan və onu mürəkkəbləşdirən relyef formalarının təcrübi məqsədlər üçün istifadə etmək yollarını izah edir və onu istiqamətləndirir.[1]

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Konstruktiv geomorfologiya // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 145. ISBN 978-9952-453-14-0.