Konsument

Konsument (ekonomia) — iqtisadi silsiləsinin sonunda baş verən mobil. Sosiologiya İstehlakçılar kommunikativ bazar tamaşaçı kimi hesab olunur. Şirkət, ticarət əlaqələri ünsiyyət olan tərəflərin biri kimi və ümumi sosial fenomen kimi, iki kateqoriyada hesab edilə bilər.