Kordebalet

Kordebalet (fr. corps de ballet) — baletdə rəqqas və rəqqasə ansanblının kütləvi rəqs nömrəsi. Funksiya etibarilə kordebalet operada, operettada və müzikllarda xor ifasının analoqudur. Bu zaman solist ifaçı korifey ətrafındakı ifaçılar isə kordabalet adlanır. Kordebaletin incəliyi onun ifaçılarının ahəngdarlığında və dəqiqliyindədir

“Qu baletindən” səhnə, kordebalet V formalı fiqur.