Krım qotlarıQara dəniz ətrafındakı torpaqlarda, xüsusən də Krımda yaşamış qot tayfasıdır. Onların dili olan Krım qot dili XVII-XVIII əsrlərdə tarix səhnəsindən silinmişdir.

Krım qotları
Broş və tokalar, III-VI əsrlər, Kerç, Krım (üst)
XV əsr Krım qot coğrafiyası (alt)
Dili

Krım qot dili

İrqi
avropoid
Dini

Xristianlıq

Mənşəyi
Qotlar
Qohum xalqlar

German xalqları

V əsrdən başlayaraq, digər qot xalqları kimi xristianlaşan Krım qotları da 500-cü illərdə Konstantinopoldakı pravoslav kilsəsinə tamamilə bağlandılar. Xəzərlər 787-ci ildə Cənubi Krımdakı Doros (indiki Manqup) qalasını ələ keçirdilər və bununla da Krımda qotların hökmranlığına son qoydular.