Krım xanlarının siyahısı

(Krım xanları səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Krım xanlarının siyahısı, 1441-1783-cü illərdə mövcud olmuş Krım xanlığını idarə edən və xan titulu daşıyan şəxslərin siyahısıdır.

Siyahı redaktə

Sıra ADI DOĞUM VƏ ÖLÜM TARİXLƏRİ SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
1. I HACI GƏRAY 30 noyabr 1397avqust 1466 14411456
1456avqust 1466
2. HEYDƏR GƏRAY bilinmir1487 1456
mart 1475dekabr 1475
 • I Hacı Gərayın oğlu olub, fərqli zamanlarda 2 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
 • Əvvəlcə atasına, daha sonra isə qardaşlarına qarşı ayaqlanmış, ancaq heç bir səltənəti Osmanlı sultanı tərəfindən qəbul edilməmişdir.
 • Ölkədən qovulduqdan sonra bir müddət Moskva knyazlığına sığınsa da, çox keçmədən ordan da qovuldu.
3. NURDÖVLƏT GƏRAY bilinmir1503 avqust 14661467
14671469
dekabr 14751478
4. I MƏNGLİ GƏRAY 144517 aprel 1515 1467
1469mart 1475
147817 aprel 1515
5. I MEHMED GƏRAY 1465noyabr 1523 17 aprel 1515noyabr 1523
6. I QAZİ GƏRAY 1503may 1524 noyabr 1523may 1524
 • I Mehmed Gərayın oğludur.
 • Ailəsinin qətlindən sonra xilas olub özünü xan elan etdi.
 • Osmanlı sultanı tərəfindən səltənətini tanınmadı.
 • Əmisiylə girişdiyi taxt mübarizəsində məğlub oldu və edam edildi.
7. I SƏADƏT GƏRAY 14921538 may 1524may 1532
 • I Məngli Gərayın oğludur.
 • Uzun illər Osmanlı ordusunda xidmət etmiş və bir sultanla evlənmişdir.
 • Qardaşıoğlu və onu dəstəkləyən yerli əyanlarla mübarizə apardı.
 • Taxtdan könüllü olaraq çəkilmişdir.
8. I İSLAM GƏRAY bilinmir1537 mayoktyabr 1532
9. I SAHİB GƏRAY 15011551 oktyabr 15321551
10. I DÖVLƏT GƏRAY 151225 iyun 1577 155125 iyun 1577
11. II MEHMED GƏRAY 1532may 1584 25 iyun 1577may 1584
12. II SƏADƏT GƏRAY bilinmir1587 1584
13. II İSLAM GƏRAY bilinmir1588 may 15841588
14. II QAZİ GƏRAY 1554noyabr 1607 15881596
1597noyabr 1607
 • I Dövlət Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 2 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
15. I FATEH GƏRAY 15581597 15961597
16. TOXTAMIŞ GƏRAY 15891608 noyabr 16071608
17. I SƏLAMƏT GƏRAY 15581610 16081610
18. CANIBƏY GƏRAY 15661636 16101623
16281635
 • I Dövlət Gərayın nəvəsi, Mübarək Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 2 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
19. III MEHMED GƏRAY 15841629 16231628
20. İNAYƏT GƏRAY 15971 iyul 1637 163513 iyun 1637
21. I BAHADUR GƏRAY 16021641 13 iyun 16371641
22. IV MEHMED GƏRAY 16101674 16411644
10 iyul 16541666
23. III İSLAM GƏRAY 160410 iyul 1654 164410 iyul 1654
24. ADİL GƏRAY 16171672 16663 may 1671
25. I SƏLİM GƏRAY 163122 dekabr 1704 3 may 1671dekabr 1677
5 iyul 16846 mart 1691
21 oktyabr 169216 fevral 1699
24 dekabr 170214 dekabr 1704
 • I Bahadur Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 4 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
26. MURAD GƏRAY 16271696 dekabr 167730 sentyabr 1683
27. II HACI GƏRAY 1644iyun 1689 30 sentyabr 16835 iyul 1684
28. III SƏADƏT GƏRAY 16451695 6 mart 1691dekabr 1691
29. SƏFA GƏRAY 16371703 dekabr 169121 oktyabr 1692
30. II DÖVLƏT GƏRAY 16481718 16 fevral 169924 dekabr 1702
17081713
 • I Səlim Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 2 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
31. III QAZİ GƏRAY 16741708 14 dekabr 17041707
32. I QAPLAN GƏRAY 16781738 17071708
17131716
17301736
 • I Səlim Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 3 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
33. III DÖVLƏT GƏRAY 16471717 17161717
34. IV SƏADƏT GƏRAY 16621732 17171724
35. II MƏNGLİ GƏRAY 16781740 17241730
17371740
 • I Səlim Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 2 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
36. II FATEH GƏRAY 16961746 17361737
37. II SƏLAMƏT GƏRAY 16911751 17401743
38. II SƏLİM GƏRAY 170829 may 1748 174329 may 1748
39. ARSLAN GƏRAY 16921768 29 may 17481756
mart 1767iyun 1767
40. HƏLİM GƏRAY 16891759 17561758
41. KRIM GƏRAY 1717mart 1769 1758sentyabr 1765
noyabr 1768mart 1769
42. III SƏLİM GƏRAY 17131786 sentyabr 1765mart 1767
noyabr 1770noyabr 1771
 • II Fateh Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 2 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
43. MAQSUD GƏRAY 17201780 iyun 1767noyabr 1768
44. IV DÖVLƏT GƏRAY 17301780 mart 1769mart 1770
1775yanvar 1777
 • Arslan Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 2 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
45. II QAPLAN GƏRAY 17391771 martnoyabr 1770
46. II SAHİB GƏRAY 17261807 noyabr 17711775
47. ŞAHİN GƏRAY 17451787 yanvar 177714 may 1782
noyabr 178214 aprel 1783
 • II Dövlət Gərayın nəvəsi, Topal Əhməd Gərayın oğludur.
 • Fərqli zamanlarda 2 dəfə hakimiyyətə gəlmişdir.
 • Xanlığın sonuncu xanıdır.
48. II BAHADUR GƏRAY 17221791 14 may 1782noyabr 1782

Ailə şəcərəsi redaktə

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I HACI GƏRAY
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEYDƏR GƏRAY
(2)
 
 

I MƏNGLİ GƏRAY
(4)
 
 

NURDÖVLƏT GƏRAY
(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I SƏADƏT GƏRAY
(7)
 

MÜBARƏK GƏRAY
 
 
 
 

I SAHİB GƏRAY
(9)
 
 

I MEHMED GƏRAY
(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I DÖVLƏT GƏRAY
(10)
 
 
 
 

I İSLAM GƏRAY
(8)
 
 

I QAZİ GƏRAY
(6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FATEH GƏRAY
(15)
 
 

II MEHMED GƏRAY
(11)
 
 

II QAZİ GƏRAY
(14)
 
 

II İSLAM GƏRAY
(13)
 

MÜBARƏK GƏRAY
 
 

I SƏLAMƏT GƏRAY
(17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÖVLƏT-ÇOBAN GƏRAY
 
 

II SƏADƏT GƏRAY
(12)
 
 

TOXTAMIŞ GƏRAY
(16)
 
 

İNAYƏT GƏRAY
(20)
 
 

CANIBƏY GƏRAY
(18)
 

KRIM GƏRAY
 
 

IV MEHMED GƏRAY
(22)
 
 

I BAHADUR GƏRAY
(21)
 

ADİL GƏRAY
 
 

III İSLAM GƏRAY
(23)
 

MÜBARƏK GƏRAY
 

SƏFA GƏRAY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADİL GƏRAY
(24)
 
 

III MEHMED GƏRAY
(19)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II HACI GƏRAY
(27)
 
 
 
 

III SƏADƏT GƏRAY
(28)
 
 
 

I SƏLİM GƏRAY
(25)
 
 

III DÖVLƏT GƏRAY
(33)
 
 
 
 
 
 

MURAD GƏRAY
(26)
 
 

SƏFA GƏRAY
(29)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II SƏLAMƏT GƏRAY
(37)
 
 
 
 
 
 

II DÖVLƏT GƏRAY
(30)
 
 

II MƏNGLİ GƏRAY
(35)
 
 

III QAZİ GƏRAY
(31)
 
 

I QAPLAN GƏRAY
(32)
 
 

IV SƏADƏT GƏRAY
(34)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAQSUD GƏRAY
(43)
 

TOPAL ƏHMƏD GƏRAY
 
 

II FATEH GƏRAY
(36)
 
 

ARSLAN GƏRAY
(39)
 
 

KRIM GƏRAY
(41)
 
 

II SƏLİM GƏRAY
(38)
 
 

HƏLİM GƏRAY
(40)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II BAHADUR GƏRAY
(48)
 
 

II SAHİB GƏRAY
(46)
 
 

ŞAHİN GƏRAY
(47)
 
 

III SƏLİM GƏRAY
(42)
 
 

IV DÖVLƏT GƏRAY
(44)
 
 
 
 
 
 

II QAPLAN GƏRAY
(45)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Həmçinin bax redaktə

Xarici keçidlər redaktə