Krater

Vikimedia:Dəqiqləşdirmə
  • Krater (vulkan)Yer kürəsi və digər nəhəng səma cismlərinin səthi üzərində, bir neçə səbəbdən yaranan relyef forması.
  • Krater (qab) — çaxır və suyu qarışdırmaq üçün antik qab.