Kristalloqrafik sinqoniya

Kristallik Sinqoniyalar

Bütün kristallar 7 sinqoniyaya bölünür:

  1. Triklin
  2. Monoklin
  3. Romb
  4. Triqonal
  5. Tetraqonal
  6. Heksaqonal
  7. Kub

Bu 7 sinqoniya daxilində 32 sinif ayrılır:

Triklin — 2 (monoedr və pikanoid)

Monoklin — 3 (domat, sfenoif, prizma)

Romb - 3 (rombik piramida, rombik disfenoid, rombik dipiramida)

Triqonal - 5 (triqonal piramida, romboedrik, ditriqonal piramida, triqonal trapesoedr, triqonal skalenoedr)

Heksaqonal — 7 (triqonal dipiramida, heksaqonal piramida, heksaqonal dipiramida, ditriqonal dipiramida, diheksaqonal piramida, heksaqonal trapesiya, diheksaqonal dipiramida)

Tetraqonal - 7 (tetraqonal disfenoid, tetraqonal piramida, tetraqonal dipiramida, tetraqonal skalenoedr, ditetraqonal piramida, tetraqonal trapesiya, ditetraqonal dipiramida)

Kub — 5 (pentaqontriteraedr, didodeaker, heksatetraedr, pentaqontrioktaedr, heksaoktaedr) sinifə bölünür.

Sinqoniyaların və siniflərinin adlarından göründüyü kimi onlar yuyanca rəqəm və sözlər ile adlandırılmışdır. Dilimizə tərcümə etdikdə:

mono — bir, klin — ox, triklin — üç ox, heksaqonal — altı bucaq, tetraedr — dörd üz və s. deməkdir.

[1]

İstinadlar

redaktə
  1. Ümumi Geologiya — Ş. F. Mehdiyev