Ktulhu mifologiyası, Amerikalı dəhşət ədəbiyyatı yazıçısı H.P. Lovecraft tərəfindən yaradılan uydurma kainat və bu kainatdakı bütün hekayələrini əhatə edən mətnlərin hamısına verilən adlardır. Mifologiya adını bu hekayələrdə olan xəyali Ktulhudan alır